Forums » Alwala

Ina cikin alwala sai na tuna cewa na manta wani gaba a baya

  • 8 posts
  November 19, 2018 8:34 PM GMT
  Assalamu alaikum malamai, a taimaka mini da wannan tambaya game da gyaran alwala.

  Ina cikin alwala sai na tuna cewa na manta ban yi wani abu a baya ba, misali na manta ban kurkure baki ba ko kuwa ban wanke fuska ba.

  1. To idan na tuna ina cikin alwala, misali, ina cikin wanke kafafuwa, me ya kamata na yi?

  2. Idan kuma yayin da na tuna na rigaya na gama alwala, me ya kamata na yi?

  3. Haka kuma idan ina cikin sallah ne na tuna ko na fahimci hakan, me ya kamata na yi?

  Allah ya sa mu dace.
 • September 23, 2019 1:50 PM BST

  Idan mutum ya manta bai wanke wata cikin gabobin alwala ba, to in ya tuna a kusa zai wanke wannan gabar da sauran kabobi bayan sa. Misali: Mutum ne yayi alwala, sai ya manta bai wanke hannun hagu ba, amma ya wanke na dama, ya shafa kai da kunnuwa, ya kuma wanke kafa, sai ya tuna bayan wanke kafafunsa. To zai koma ya wanke hannun hugun, ya shafa kai da kunnuwa, sa'an nan ya wanke kafafunsa.

  Idan kuma bai tuna ba har lokaci ya tsawaita, to zai sake alwalar ne gaba daya.

  • 8 posts
  September 24, 2019 3:24 PM BST
  Malam, Allah Ya saka da alkhairi.

  Karin tambaya kuma, shin idan har na yi Sallah da wannan alwalar, zan sake sallar kenan tunda sake alwalar ya kama ni?
 • September 24, 2019 7:57 PM BST

  Idan gabar da ya manta bai wanke ba tana cikin farillan alwala, to nan Malamai suka ce zai sake sallar, saboda alwalar bata cika ba.

  Amma idan sunnah ya manta to ba zai sake sallar ba.

  • 8 posts
  September 24, 2019 11:43 PM BST
  Madalla Malam. Allah Ya saka da alkhairi