Groups » Fina-finai da Wakoki » Mu Koyi Rubutun Fim

Group Info

  • Mu Koyi Rubutun Fim Fina-finai da Wakoki
  • Rubutun Fim na da tsarin yadda ake rubuta shi, kamar dai yadda haruffan ABCDEFG ko A, BA, CA DA suke a rubutun boko da ajami. Tambayi duk abin da ya shige maka duhu a wannan fanni na Rubutun Fim, Bala Anas Babinlata a shirye yake ya warware maka zare da...  more
    • 24 total views
    • 1 total member
    • Last updated Mon at 11:40 AM

Sababbin Zauruka

View All

Updates

Nothing has been posted here yet - be the first!