Groups » Makarantu da Ilmi » Hausa da Ƙa'idojinta

Update

 • Lawi Yusuf Maigidan Sama
  Lawi Yusuf Maigidan Sama:
  Ko kun san cewa akasarin kalmomi da ku ke jin yanayinsu kama daga

  1. Harshe/ Maƙogoro
  2. Fatar...  more
  June 14, 2020