Groups » Adabi da Wakoki » Magana Jari Ce Littafi na Farko

Update

 • shafii Yunusa
  shafii Yunusa joined the group Magana Jari Ce Littafi na Farko
  October 1, 2021
 • Suleiman Rabe
  Suleiman Rabe joined the group Magana Jari Ce Littafi na Farko
  September 10, 2021
 • Musa Abubakar
  Musa Abubakar joined the group Magana Jari Ce Littafi na Farko
  July 29, 2021
 • Sarki Aminu Baba
  Sarki Aminu Baba joined the group Magana Jari Ce Littafi na Farko
  July 11, 2021
 • Fatima Muhammad Umar
  Fatima Muhammad Umar joined the group Magana Jari Ce Littafi na Farko
  June 25, 2021
 • Mohammed Yahaya Bature
  Mohammed Yahaya Bature joined the group Magana Jari Ce Littafi na Farko
  May 23, 2021
 • Aminu Ibrahim
  Aminu Ibrahim joined the group Magana Jari Ce Littafi na Farko
  May 17, 2021
 • Usama Shuaibu Goma
  Usama Shuaibu Goma joined the group Magana Jari Ce Littafi na Farko
  April 23, 2021
 • Abubakar Imam
  Abubakar Imam has been made an officer for the group Magana Jari Ce Littafi na Farko
  April 16, 2021
 • Abubakar Imam
  Abubakar Imam joined the group Magana Jari Ce Littafi na Farko
  April 16, 2021
 • Home of Qualitie Writer's association
  Home of Qualitie Writer's association joined the group Magana Jari Ce Littafi na Farko
  March 24, 2021
 • Idrees Lawal
  Idrees Lawal joined the group Magana Jari Ce Littafi na Farko
  February 17, 2021
 • David Peter
  David Peter joined the group Magana Jari Ce Littafi na Farko
  January 18, 2021
 • Usaina sani muss
  Usaina sani muss joined the group Magana Jari Ce Littafi na Farko
  January 9, 2021
 • fati ubale
  fati ubale joined the group Magana Jari Ce Littafi na Farko
  January 8, 2021
 • Princess Ayshatou
  Princess Ayshatou joined the group Magana Jari Ce Littafi na Farko
  December 10, 2020
 • Abdulwahab
  Abdulwahab joined the group Magana Jari Ce Littafi na Farko
  December 9, 2020
 • Hafsat Umar
  Hafsat Umar joined the group Magana Jari Ce Littafi na Farko
  December 6, 2020
 • maryam A___Ja'aphar
  maryam A___Ja'aphar joined the group Magana Jari Ce Littafi na Farko
  December 5, 2020
 • zarah muhammad
  zarah muhammad joined the group Magana Jari Ce Littafi na Farko
  December 1, 2020