Groups » Adabi da Wakoki » MARUBUTA

Update

  • Sumayyat Ibrahim Gambo
    Sumayyat Ibrahim Gambo :
    Mun gode da hadin kanku duk wadanda suka gabatar a yau. Allah ya nuna mana gobe. Bissalam.
    January 5, 2021