Groups » Adabi da Wakoki » MARUBUTA

Update

 • Ummu Najma
  Ummu Najma:
  SHINFIƊA

  Da farko dai zamu so mu yi muku tambihi da muhimmanci hannu kai tsaye a cikin hidima ta addini, wato addinin Musulunci.
  Dukkan musulmi ya kan yi amfani da hannu ne wajen tsarkake kansa, tare da yin alwala don bautawa Allah maɗaukakin...  more
  January 15, 2021