TRENDING HASHTAG: #DAGA

Trending Posts

 • Mustapha musa abu Aisha
  Mustapha musa abu Aisha
  #DAGA CIKIN FALALAR YIWA MAHAIFA BIYAYYA.......

  Ya Allah kasanyani da ku aciki masu Biyayya da kyautawa mahaifanmu...

  1-Biyayya ga Mahaifa itace hanya mafi...  more
  Mar 23
 • Mustapha musa abu Aisha
  Mustapha musa abu Aisha
  #DAGA CIKIN ADDU'O'IN MANZON ALLAH ﷺ YAKE KARANTAWA DAN NEMAN KARIYA DAGA CUTUKA


  *FITOWA TA HUƊU-(4)*

  Daga Abi Hurairata رضـﮯ الله عنه,...  more
  Mar 20
 • Mustapha musa abu Aisha
  Mustapha musa abu Aisha
  #DAGA CIKIN ADDU'O'IN MANZON ALLAH ﷺ YAKE KARANTAWA DAN NEMAN KARIYA DAGA CUTUKA

  *FITOWA TA UKU-(3)*
  Daga Ummu Shareek Khalat bntu Hakeem رضي الله عنها daga Manzon Allah ﷺ yace:-
  (Duk wanda ya sauka wani masauki sannan sai...  more
  Mar 19
 • Mustapha musa abu Aisha
  Mustapha musa abu Aisha
  #DAGA CIKIN KUSA-KUREN MAI SALLAH

  #DARASI NA FARKO-(1)

  #KUSKURE NA DAYA
  *1-Wasu daga cikin masu yin sallah suna yin karatun sallah a...  more
  Mar 17
 • Mustapha musa abu Aisha
  Mustapha musa abu Aisha
  #DAGA CIKIN ADDU'O'IN MANZON ALLAH ﷺ YAKE KARANTAWA DAN NEMAN KARIYA DAGA CUTUKA

  *FITOWA TA FARKO-(1)*

  Daga Anas bn Malik رضي الله عنه daga...  more
  Mar 17