TRENDING HASHTAG: #adabi

Trending Posts

 • Mukhtar Musa Karami Abu Hisham
  Mukhtar Musa Karami Abu Hisham posted a new blog:
  Tue at 9:57 PM
 • Jibrin Adamu Rano
  Jibrin Adamu Rano posted a new blog:
  Jul 10
 • Mukhtar Musa Karami Abu Hisham
  Mukhtar Musa Karami Abu Hisham posted a new blog:
  Jul 7
 • Bakandamiya
  Bakandamiya posted a new blog:
  Jul 4
 • Mukhtar Musa Karami Abu Hisham
  Mukhtar Musa Karami Abu Hisham commented on Jibrin Adamu Rano's blog entry.
  Jul 4
 • Jibrin Adamu Rano
  Jibrin Adamu Rano posted a new blog:
  Jul 4
 • Bakandamiya
  Bakandamiya posted a new blog:
  May 28
 • Abubakar Imam
  Abubakar Imam posted a new blog:
  May 10
 • Mukhtar Musa Karami Abu Hisham
  Mukhtar Musa Karami Abu Hisham posted a new blog:
  May 10
 • Abubakar Imam
  Abubakar Imam posted a new blog:
  Apr 24
 • Abubakar Imam
  Abubakar Imam posted a new blog:
  Apr 24
 • Abubakar Imam
  Abubakar Imam posted a new blog:
  Apr 20
 • Auwalu Adamu Sabongida
  Auwalu Adamu Sabongida commented on Bakandamiya's video.
  July 13, 2020
  Asalin karin maganar 'gamon katar'
  Ku saurari labarin da ya zo asalin karin maganar da Hausawa ke cewa 'gamon katar'.
 • Hadiza Balarabe
  Hadiza Balarabe commented on Abu-Ubaida Sani's blog entry.
  May 23, 2019
 • Abu-Ubaida Sani
  Abu-Ubaida Sani posted a new blog:
  May 22, 2019
 • Hadiza Balarabe
  Hadiza Balarabe shared Lawi Yusuf Maigidan Sama's blog.
  April 23, 2018
 • Lawi Yusuf Maigidan Sama
  Lawi Yusuf Maigidan Sama posted a new blog:
  April 22, 2018