TRENDING HASHTAG: #alt text

Trending Posts

 • Rahmatu Lawan
  Rahmatu Lawan posted a new video:
  Jun 3
  11:27
  Microsoft Word don Rubutu 15: Insert text box
  Wannan video shi ne na goma sha biyar (15) a jerin bidiyoyi da suka yi bayani game da yadda ake amfani da manhajar Microsoft Word domin yin rubutu mai inganci da kuma kayatarwa. A wannan video mun yi nuni ne ga yadda ake inserting text box da kuma forma...
 • Rahmatu Lawan
  Rahmatu Lawan posted a new video:
  May 20
  12:06
  Microsoft Word don Rubutu 14: Insert shapes
  Wannan video shi ne na goma sha hudu (14) a jerin bidiyoyi da suka yi bayani game da yadda ake amfani da manhajar Microsoft Word domin yin rubutu mai inganci da kuma kayatarwa. A wannan video mun yi nuni ne ga yadda ake inserting shapes da kuma formatti...
 • Rahmatu Lawan
  Rahmatu Lawan posted a new video:
  May 18
  7:37
  Microsoft Word don Rubutu 13: Insert picture 2
  Wannan video shi ne na goma sha uku (13) a jerin bidiyoyi da suka yi bayani game da yadda ake amfani da manhajar Microsoft Word domin yin rubutu mai inganci da kuma kayatarwa. A wannan video mun yi nuni ne ga yadda ake inserting picture da kuma formatti...
 • Mukhtar Musa Karami Abu Hisham
  Mukhtar Musa Karami Abu Hisham commented on Rahmatu Lawan's video.
  May 7
  5:34
  Microsoft Word don Rubutu 11: Table 5
  Wannan video shi ne na goma sha daya (11) a jerin bidiyoyi da suka yi bayani game da yadda ake amfani da manhajar Microsoft Word domin yin rubutu mai inganci da kuma kayatarwa. A wannan video an ci gaba ne da nuni da yadda ake amfani da table formatting...
 • Rahmatu Lawan
  Rahmatu Lawan posted a new video:
  May 7
  5:34
  Microsoft Word don Rubutu 11: Table 5
  Wannan video shi ne na goma sha daya (11) a jerin bidiyoyi da suka yi bayani game da yadda ake amfani da manhajar Microsoft Word domin yin rubutu mai inganci da kuma kayatarwa. A wannan video an ci gaba ne da nuni da yadda ake amfani da table formatting...