About

Bakandamiya, dandalin musayar basira a fannonin ilimi da rayuwa daban-daban.

Don dora makalunku ko wata basira da kuke son duniya ta amfana da ita, sai ku lata nan.

The Bakandamiya Team