Skip to content

falalar hakuri

Falalar hakuri

Bismillahir Rahmanir Rahim Godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talikai. Tsira da amincin Allah su tabbata ga Annabi Muhammad, da alayensa da sahabbansa baki daya.… Read More »Falalar hakuri

You cannot copy content of this page